Dil Seçimini Yapın

Gizlilik Politikası 

Aşağıdaki Web Siteleri için Gizlilik Politikası ve alt bölümleri

www.ferodo.com.tr

 


Bu Gizlilik Politikasını yazdırmak için, buraya tıklayın
Bu Gizlilik Politikasının bir kopyasını indirmek için, buraya tıklayın

Ticari sicil kaydı Kontich, Belçika’da bulunan ve iş adresi Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belçika, KDV kimlik No’su BE 0452.101.063 olan ve BE 0452.101.063 referans numarasıyla Antwerp Sicil Mahkemesi siciline kayıtlı Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. (bundan böyle "Şirket” olarak anılacaktır), yukarıda listelenen web sitelerinden (bundan böyle “Web Siteleri” olarak anılacaktır) sorumludur.

Veri gizliliği koruması Şirket tarafından oldukça ciddiye alınmaktadır. Bu Gizlilik Politikası ilgili yasalara uygun bir şekilde tüm kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgilidir. Kullanıcı, Web Sitelerini kullanarak veya Web Sitelerine veya Web Sitelerinin herhangi başka bir alt bölümüne (ör. Garage Guru) kayıt olarak aşağıdaki gizlilik politikasını (bundan böyle “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) kabul eder. Kullanıcı eğer Gizlilik Politikasını kabul etmez ise, kullanımdan ve/veya kayıt olmaktan vazgeçer.

Web Siteleri ve alt bölümleri (birlikte “Portal” olarak da anılır) kullanılırken, Şirket farklı yerlerden kişisel veriler toplar. Bu Gizlilik Politikası gereğince Portal’ın amacı, kullanıcıya hangi verilerin çok önemli olduğunu ve kullanıcının gönüllü olarak ek kişisel bilgiler vererek ilave avantajlardan nasıl faydalanabileceğini açıklamaktır. 

Genel

Kullanıcı, Portal’ı kayıt olmadan veya kullanıcı girişi yapmadan da kullanabilir. Ancak, Portal’ın özel bölümleri daha öncesinde kayıt gerektirebilir.

Kullanıcı Portal’ı ziyaret ederken Şirket’in web sunucusu, Portal’ın çalışması için genel teknik bilgi toplar; bu bilgiler başta kullanıcının kullandığı yazılım ve donanım, bilgisayarın IP adresi, kullanıcı tarafından çağrılan web sitelerini ve ziyaretin zamanını ve süresini içerir. Bu veriler kullanıcıya dair kişisel bir bilgi içermez (kullanıcı adı, adres, iletişim detayları vb. gibi). Toplanan veriler hiçbir kayıt verisiyle bağdaştırılmaz.

Verilerin toplanması ve kullanımı

Portal’ın kişiselleştirilmiş kullanımı için kullanıcılar kendilerini kayıt etmek zorundadır. Bunun için şu veriler toplanır: Kullanıcı adı, unvan, isim ve soy isim ve/veya e-posta adresi. Sunulan tüm bilgiler zorunludur ve –eğer kullanıcı ek hükümleri kabul etmezse– sadece kaydı vurgulayan sözleşmeye dayalı iş amacını yerine getirmek ve kullanıcıya ilgili Portal’ın kayıtla ilgili hizmetlerini sunmak için kullanılacaktır. Eğer kullanıcı Federal-Mogul Group’un ve/veya bilhassa bağlı ortaklıkların diğer web sitelerinin kullanımına da razıysa, kullanıcının verileri bu amaçları karşılamak için de kullanılacaktır. Kullanıcının verilerin toplanmasına, depolanmasına veya kullanılmasına dair onayı günlüğe kaydedilecektir. Kullanıcılar, verilerinin reklam, doğrudan pazarlama veya pazar/fikir araştırma amaçları için kullanılmasına herhangi bir zamanda bedel ödemeden itiraz etme hakkına sahiptir.

Son aşamada, daha detaylı bir kayıt için kullanıcılar gönüllü olarak ilgili formlara ilave veriler girebilir.

Şirket, kullanıcıların Portal sayfalarındaki davranışlarını analiz eder. Bu, Portal’ın kendi hizmetini sürekli olarak geliştirmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu analizler kişisel değildir, sadece toplu bir şekilde gerçekleştirilir ve böylece kullanıcıya atanamaz. 

Verilerin toplanması ve kullanımıyla ilgili hukuki dayanak

Bu konuyla ilgili hukuki dayanak, kullanıcı tarafından verilerinin toplanması ve kullanılmasına verdiği onaydır, veri işleme süreci GVKY (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Madde 6 (1) (a)’ya dayanır. Bu noktada, verdiğiniz onayı istediğiniz herhangi bir anda geri çekme hakkına sahipsiniz. Eğer sözleşmenin etkinliği için kişisel kullanıcı verilerinin işlenmesi gerekiyorsa, veri işleme süreci GVKY Madde 6 (1) (b)’ye dayanır. Eğer veri işleme süreci yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekliyse, bu işlem GVKY Madde (6) (c)’ye dayanır.

Son olarak, kullanıcı verilerinin işlenmesi, kullanıcının kişisel menfaatlerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri dolayısıyla bu tür menfaatlerin geçersiz kılınması haricinde, şirketin veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaat için gerekli olduğunda, GVKY Madde 6 (1) (f) uyarınca gerçekleştirilir. Bu durumda, portalın kişiselleştirilmiş kullanımı ve bu web sitelerinde sunulan diğer çeşitli hizmetler ve bilgilendirme içeriği ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için veri işleme gereklidir. Kişisel veriler yalnızca elde edildiği kullanım amacının yerine getirilmesi için gereken süre boyunca ya da herhangi bir yasal mevzuatın verilerin saklanmasını emrettiği süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Daha sonra kişisel veriler kimliğinizin belirlenebileceği tüm özellikleri ortadan kaldırmak için silinecek, anonim hâle getirilecek veya diğerleriyle tek bir küme hâlinde birleştirilecektir (“anonim hâle getirilir”). Münferit veri işleme ve veri işleme konusunda sağlanan güvenlik önlemlerine ilişkin daha fazla açıklama ve bilgiyi bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz. 

Garage Guru öğrenme platformu

Bu portal, Garage Guru öğrenme bölümü altında bilgi ve öğrenme materyalleri sunmaktadır, öğrenme platformu hizmetleri, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) sağlayıcısı Roundtable Learning (8401 Chagrin Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, ABD) tarafından host edilmekte ve sürdürülmektedir. Garage Guru hizmetlerinden herhangi birisine kayıt olmak veya herhangi birisini kullanmak için sunulan tüm kullanıcı bilgileri (ör. isim, e-posta adresi, IP adresi, dil tercihi, ülke, ilgili eğitim geçmişi bilgisi, alınan dersler, süreç, değerlendirme sonuçları, sertifikalar, CEU (Continuing Education Unit, İleri Eğitim Birimi) kredi saatleri), bireysel kullanıcıya uygun hizmetleri sunabilmek için üçüncü parti olan Roundtable Learning tarafından aktarılır ve işlenir. Roundtable Learning, Amazon Web Services Inc'in. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States) sunduğu bir bulut platformu olan Amazon Web Hizmeterini (“AWS”) kullanır, Bu işlem için çalışan AWS sunucuları Frankfurt, Almanya’da bulunmaktadır.

Google Analytics

Daha önceden vermiş olduğunuz onay dâhilinde, ilgili yasaların gerektirdiği durumlarda bu web sitesi, Google Inc'in ("Google") bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesine izin veren, “çerezler” olarak adlandırılan metin dosyalarını kullanır. Web sitesini kullanmanızla ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dâhil olmak üzere), Google tarafından ABD'de bulunan bir sunucuya aktarılır ve orada saklanır. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi işletmenleri için web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak için kullanacaktır. Ayrıca Google bu bilgileri yasaların gerektirmesi veya üçüncü şahısların Google’ın adına bilgileri işlemesi durumunda üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan başka herhangi bir veri ile bağdaştırmayacaktır. Tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek çerezlerin kurulumunu reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi unutmayın. Bu web sitesini kullanarak, yukarıda bahsedildiği şekilde Google taraından sizin hakkınızda toplanan verilerin yukarıda belirtildiği amaçlar için işlenmesini kabl ettiğinizi beyan edersiniz. Google Analytics vasıtasıyla toplanan veriler 26 ay süreyle saklanacaktır.

Verilerin toplanmasına ve depolanmasına, gelecekte etkili olacak şekilde (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr adresini kullanarak) istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Tam IP adreslerine sahip analitik araçların kullanımıyla ilgili tartışmalar göz önüne alındığında, bu web sitesinin “_anonymizeIp()” uzantılı Google Analytics’i kullandığına dikkatinizi çekmek isteriz, böylece IP adreslerinin doğrudan belirli bir şahısla ilişkilendirilmesini engellemek için IP adresleri kısaltılmış şekilde işlenir. Lütfen sohbetlerde, forumlarda veya diğer açık iletişim programlarında dolaşımda bulunan kişisel tanımlayıcı bilgilerin toplanabileceğini ve diğer bireyler tarafından kullanılabileceğini unutmayın.

Adobe Analytics (Omniture)

Daha önceden vermiş olduğunuz onay dâhilinde, ilgili yasaların gerektirdiği durumlarda bu web sitesi, Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics’i kullanır. Adobe Analytics, web sitesinin, site üzerindeki genel trafik modellerini analiz etmeye yardımcı olması için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Web sitesinin kullanımıyla ilgili çerezler tarafından üretilen bilgilerin Adobe’a aktarılmasıyla, ayarlar kısmı IP adresinin yerelleştirmeden önce anonimleştirilmesini ve saklanmadan önce özgün bir IP adresi tarafından değiştirilmesini teminat altına alır. Adobe bu bilgileri web sitesi sunucusu adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi sunucusuna web sitesi aktiviteleri ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunabilmek için kullanacaktır. Adobe, kullanıcının IP adresini Adobe tarafından tutulan diğer hiçbir veri ile bağdaştırmayacaktır. Kullanıcı, tarayıcısındaki ilgili ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilir. Ancak, kullancının böyle yapması durumunda web sitesinin işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğini unutmayın. Buna ek olarak, kullanıcı, http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html adresinde mevcut olan tarayıcı eklentisini indirerek ve kurarak Adobe’un verilerin (çerezler ve IP adresleri) toplamasını ve kullanmasını reddedebilir.

Facebook Domain Insights

Daha önceden vermiş olduğunuz onay dâhilinde, ilgili yasaların gerektirdiği durumlarda bu web sitesi,  Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, ABD (“Facebook”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Facebook Domain Insights’ı kullanır. Facebook Domain Insights, web sitesinin, site üzerindeki genel trafik modellerini analiz etmeye yardımcı olması için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “çerezler”i kullanır. Web sitesinin kullanımıyla ilgili çerezler tarafından üretilen bilgilerin Facebook’a aktarılmasıyla, ayarlar kısmı IP adresinin yerelleştirmeden önce anonimleştirilmesini ve saklanmadan önce özgün bir IP adresi tarafından değiştirilmesini teminat altına alır. Facebook bu bilgileri web sitesi sunucusu adına, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi sunucusuna web sitesi aktiviteleri ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunabilmek için kullanacaktır. Facebook, kullanıcının IP adresini Adobe tarafından tutulan diğer hiçbir veri ile bağdaştırmayacaktır. Kullanıcı, tarayıcısındaki ilgili ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilir. Ancak, kullancının böyle yapması durumunda web sitesinin işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğini unutmayın. Buna ek olarak, kullanıcı, sağlayıcıdan bağımsız olan web sitesi http://www.meine-cookies.org’u kullanarak Facebook’un verileri (çerezler ve IP adresleri) toplamasını ve kullanmasını engelleyebilir. Bu web sitesinde ayrı ayrı sağlayıcılardan gelen çerezlerin kabul edilip edilmeyeceğini seçebilirsiniz – bunun için sadece verilen talimatları yerine getirin. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen https://www.facebook.com/policy.php adresinde bulunan Facebook gizlilik beyanına bakın.

Eğer kullanıcı, bu web sitesini ziyaretinin Facebook kullanıcı hesabıyle Facebook tarafından bağdaştırılmasını istemiyorsa, Facebook hesabından çıkış yapmak zorundadır.

Newsletter Takibi

Bu web sitesi, kullanıcılara gönderilen Newsletter’ların etkinliğini değerlendirmek için Selligent SA.’nın (Avenue de Finlande 2, bte 2, 1420 Braine-l’Alleud, Belgium) Newsletter takip yazılımını kullanmaktadır. Eğer kullanıcı, bu web sitesi tarafından sunulan herhangi bir Newsletter takibine kayıt olursa, takip yazılımı, gönderilen herhangi bir newsletter içinde uygulanacaktır. Yazılım, newsletter’ın ne zaman teslim edildiğini, açıldığını, görüntülendiğini veya hangi içeriğe tıklandığını veya bunların olup olmadığını takip edecektir. Ayrıca, Newsletter’a veya hizmete kayıt olurken vemiş olabileceğini bilgileri de dahil edebilir. . Bunun içerisinde ilgili olduğu durumlarda profilinizde yer alan bilgiler (Distribütör, Satıcı/Mağaza, Kurulum Uzmanı/Atölye, Tüketici, Akademisyen, Basın), adınız ve soyadınız, telefon numaranız, ikamet ettiğiniz ülke, dil tercihiniz, şirket adı ve adresi yer alacaktır.  Bu bilgiler, kullanıcı deneyimini ve performans optimizasyonunu iyileştirmek için kişisel dosyalar ve genel raporlar oluşturmak için kullanlacaktır.

Kullanıcının, herhangi bir Newsletter’a kayıt olurken aşağıdaki yazının hemen sonrasındaki kutuyu işaretleyerek:

“Lütfen beni Newsletter’a kayıt edin. Bu Newsletter takip edilmektedir, daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı kontrol ediniz. Bu işlemden, istediğiniz zaman her bir Newsletter’ın altında yer alan bağlantıyı tıklayarak vazgeçebilirsiniz.”

ve “Katıl”a basarak Newsletter Takibi’ne onay vermesi gerekmektedir. Kullanıcı, istediği zaman her bir Newsletter’ın altında yer alan bağlantıyı tıklayarak Newsletter Takibi’nden vazgeçebilir.

Kişisel verilerin kullanımı

Aşağıda açıkça belirtilmedikçe Portal, kullanıcının toplanan verilerini üçünü şahsılara aktarmaz, satmaz veya kiralamaz.

Eğer kullanıcı, doğrudan pazarlama amaçları için iletişime geçilmeyi kabul ederse, Şirket’in ürünleri veya hizmetleri hakkında e-posta ve/veya posta yoluyla aktif bir şekilde bilgilendirilecektir. Ayrıca harici iş ortakları adına kendilerine ilgilerini çekebilecek özel tekliflerin sunulması amacıyla da kullanıcılarla iletişime geçilebilir. Portal, Şirket ve bağlı iştirakleri ve diğer işbirliği ortaklarıyla birlikte işletilmektedir. Beraber işletilen web sitesinin işletilmesi için, toplanan verilerin ilgili şirketle veya ilgili iş ortağıyla paylaşılması gerekmektedir.

Kişisel veriler, burada açıklanan amaçlar için, AB Komisyonu tarafından kişisel verilere düşük korunma seviyesi sunduğu düşünülen ülkeler de dâhil olmak üzere, Avrupa Ekonomik Alanı içine ve dışına da aktarılabilir. Şirket, ilgili kanunlarla uyum içerisinde olmak üzere böylesi aktarmaları kapsayacak bir şekilde uygun önlemleri almak zorundadır.

Çerezlerin kullanımı

Portal, web sitesinin kullanımı kolaylaştırmak ve ilave işlevler sunmak için “çerezler” kullanır. Çerez, bir web sunucusundan kullanıcının sabit diskine kopyalanan bir metin dosyasıdır. Çerezler, program çalıştıramaz veya kullanıcının bilgisayarına virüs bulaştıramaz. Çerezlerin temel amaçlarından birisi kullanıcının web sitesine göz atmasına yardım etmek ve girişleri basitleştirmektir. Eğer gerekirse, daha önceden kaydedilmiş ayarlar tekrar çağırılır ve bu sayede kullanıcı, kullanıcı tarafından özelleştirilmiş web sitelerini daha kolay kullanabilir. Kullanıcı, çerezleri kabul edebilir veya reddedebilir. Web tarayıcılarının çoğunluğu çerezleri otomatik olarak kabul eder. Kullanıcılar, çerezler için tarayıcı ayarlarını kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilir. Eğer bir kullanıcı çerez kullanımını reddederse, Portal’ın tüm interaktif seçeneklerinden tamamen yararlanamayabilir. Özellikle teknik olarak çerezlerin kullanımına bağlı olan uygulamalar böyle bir durumda çalışmayabilir veya yeni bir çerezin yerleştirilmesini gerektirebilir. Eğer kullanıcılar çerezlerin Portal tarafından kullanılmasını onaylamazsa, kayıtlarını ve ilgilendiği şeyleri devre dışı bırakabilir ve daha ileriki bir zamanda tekrar aktif hale getirebilirler. İzleme çerezleri, anonim veri toplanmasını engellemek için kullanıcının bilgisayarına “devre dışı bırakma çerezi” olarak adlandırılan bir çerezin yerleştirilmesi ile aynı yöntemle devre dışı bırakabilir. Tüm çerezlerinizi silecek olursanız, devre dışı bırakma çerezini de sileceğinizi ve tekrar yüklemek zorunda kalabileceğinizi lütfen unutmayın.

Portal şu anda teknoloji sağlayıcı DoubleClick’in reklam yayınını optimize etmek için çerezler kullanmaktadır. DoubleClick çerezi ile optimizasyonu devre dışı bırakmak için lütfen şu adresi ziyaret edin:  http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Çerezleri kapatmak için sağlayıcıdan bağımsız olan http://www.meine-cookies.org. adresini kullanabilirsiniz. Bu web sitesinde ilgili sağlayıcıların çerezlerini kabul edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz - sadece verilen talimatları takip edin.

Youtube sosyal eklentilerinin kullanımı

Web sitesini daha ilgi çekici ve kullanıcı dostu kılmak için, geçici olarak Youtube.com’dan sosyal eklentileri sitemize entegre etmekteyiz. Bu eklentiler genelde işbirliği ortağımızın bir logosu ve yazılı bir ek ile işaretlenir.

Kullanıcı web sitesinde böyle bir eklentiye erişir erişmez kullanıcının tarayıcısı eklentinin sunucularına doğrudan, kısa bir bağlantı kurar. Bu, genellikle eklentinin içeriğini görüntülemek için kullanılır. Bu durumda işbirliği ortağı kullanıcının IP adresi bilgisine ulaşır. Uygulamada, bu IP adresi kullanıcı ile doğrudan bağdaştırılamaz. Bazı durumlarda platform sunucusu kullanıcının bilgisayarında bir çerez depolayabilir (yukarıdaki “çerezlerin kullanımı” bölümüne bakınız). Kullanıcının bu çerezlere izin vermek isteyip istemediği, kullanıcının tarayıcı ayarlarına bağlıdır.

AddThis yer imi hizmeti

Bu Portal, yer imlerini ayarlamaya veya web sitesi içeriğini sosyal medya üzerinden paylaşmaya izin veren “AddThis” eklentileri içerir. “AddThis” kullanılırken, çerezler kullanılır. Bu işlemde üretilen veriler (kullanım tarihi veya tarayıcı dili gibi) veriler ABD’de bulunan AddThis LLC’ye iletilir ve orada işlenir. AddThis LLC tarafından yürütülen veri işlemeyle ve AddThis LLC’nin gizlilik politikasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen www.addthiss.com/privacy adresini ziyaret edin. Bu web sitesi, özellikle, işlenen verinin türü ve hedeflenen amaç hakkında bilgi verir. Bahsedilen veriler tarafımızca ne analiz edilir, ne de işlenir. Kullanıcı, "AddThis" alanını kullanarak, “www.addthis.com” web sitesinde açıkça belirtildiği kadarıyla verilerin AddThis LLC tarafından işlenmesini onaylar. Verilerinizin kullanımını istediğiniz zaman bir “devre dışı bırakma çerezi” kullanarak reddedebilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilgiyi AddThis LLC'nin bahsedilen web sitesinde bulabilirsiniz. 

Hotjar

Bu web sitesi, Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta tarafından sağlanan “Hotjar” analitik aracını kullanmaktadır. Hotjar, kullanıcıların bir web sitesinin bir bölümünde ne kadar zaman harcadığını, belirli alanları doldurmalarının ne kadar zaman aldığını, hangi bağlantılara tıklandığını takip eder ve imleç davranışını analiz eder. Bu şekilde web varlığımızın performansını ve deneyimini sürekli olarak iyileştirmek için kullanıcıların ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmekteyiz. Hotjar çerezler kullanır ve IP adreslerini (anonim hâle getirilmiş olarak), ekran boyutunu, cihaz tipini (Benzersiz Cihaz Tanımlayıcılar), kullanılan tarayıcıları ve (dil ayarları için gerekli olan) konumu tanımlar. Tüm bu bilgiler, Hotjar ve bizim tarafımızdan yeniden tanımlanmayacak bir takma ad verilmiş kullanıcı profilinde saklanır. Tüm veriler 1 yıl sonra silinecektir. Lütfen daha fazla bilgi için Hotjar Gizlilik Politikası bölümüne bakın.

Bu Reddetme Bağlantısına tıklayarak bu web sitesinde ve diğer herhangi bir web sitesinde Hotjar tarafından takma ad verilmiş kullanıcı profilleri oluşturulmasını ve çerezlerin ayarlanmasını reddedebilirsiniz.

Sosyal Eklentiler

Facebook eklentiler

Bu web sitesi, sosyal ağ olan Facebook’un (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Amerika Birleşik Devletleri) eklentilerini entegre eder. Kullanıcı, Facebook eklentisini Facebook logosundan veya web sitesindeki “Beğenme Butonu”ndan tanıyabilir. Kullanıcı, Facebook eklentileri hakkında genel bir açıklamayı burada bulabilir: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kullanıcı bu web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının tarayıcısı ile Facebook sunucusu arasında eklenti aracılığıyla doğrudan bir bağlantı kurulur. Bu, Facebook’un kullanıcının IP adresiyle bu web sitesini ziyaret ettiği bilgisini almasını sağlar. Kullanıcı Facebook hesabına giriş yapmışken Facebook "Beğen" tuşuna tıklarsa, kullanıcı bu web sitesinin içeriğini Facebook profiline bağlayabilir. Bu, Facebook’un bu web sitesi ziyaretini kullanıcının hesabıyla bağdaştırmasına izin verir. Bu web sitesinin operatörleri olarak, Facebook’a aktarılan verinin içeriğiyle ilgili ve Facebook’un bu verileri nasıl kullandığıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığımızı belirtiriz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen http://facebook.com/policy.php adresinde Facebook gizlilik bildirimine bakın.

Eğer kullanıcı, bu web sitelerini ziyaret ettiğinin Facebook tarafından Facebook kullanıcı hesabı ile bağdaştırılmasını istemiyorsa öncelikle Facebook hesabından çıkış yapmalıdır.

Twitter Eklentileri

Bu web sitesi, Twitter.com’un (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD) eklentilerini entegre eder. Kullanıcı, Twitter eklentisini Twitter logosundan veya web sitesindeki “Re-Tweet” işlevinden tanıyabilir.

Bir kullanıcı bu web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının tarayıcısı ile Twitter sunucusu arasında eklenti aracılığıyla doğrudan bir bağlantı kurulur. Twitter, sizin Twitter hesabınızla ilişkilendirilecek olan bu web sitesindeki ziyaretiniz ile ilgili bilgi alır (ör. Kullanılan IP adresi). Bu web sitesinin operatörleri olarak, Twitter’a aktarılan verilerin içeriğiyle ilgili ve Twitter’ın bu verileri nasıl kullanabileceğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığımızı belirtiriz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen http://twitter.com/privacy adresinde Twitter’ın gizlilik politikasına bakınız.

Gizlilik ayarlarınızı http://twitter.com/account/settings adresindeki Twitter hesabınızın hesap ayarları bölümünden değiştirebilirsiniz.

Pinterest Eklentileri

Bu web sitesi, Pinterest.com’un (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, ABD) eklentilerini entegre eder. Kullanıcı, Pinterest eklentisini Pinterest logosundan veya web sitesindeki “Pin-it” butonundan tanıyabilir.

Bir kullanıcı bu web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının tarayıcısı ile Pinterest sunucusu arasında eklenti aracılığıyla doğrudan bir bağlantı kurulur. Bu, Pinterest’in kullanıcıların bu web sitesini ziyaret ettiği bilgisini (ör. kullanılan IP adresi) almasını ve bu verilerin sizin Pinterest Hesabınızla ilişkilendirilmesini sağlar. Bu web sitesinin operatörleri olarak, Pinterest’e aktarılan verilerin içeriğiyle ilgili ve Pinterest’in bu verileri nasıl kullandığıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığımızı berlirtiriz. Daha ayrıntılı bilgi için http://pinterest.com/about/privacy adresinde Pinterest’in gizlilik politikasına bakınız.

Eğer bir kullanıcı Pinterest’in, bu web sitesi ziyareti ile Pinterest kullanıcı hesabını ilişkilendirmesini istemiyorsa, kullanıcının önce Pinterest hesabından çıkış yapması gereklidir. 

LinkedIn Eklentileri

Bu web sitesi, LinkedIn.com’un (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD) eklentilerini entegre eder. Kullanıcı, LinkedIn eklentisini LinkedIn logosundan veya web sitesindeki “Tavsiye Et butonundan” tanıyabilir.

Bir kullanıcı bu web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının tarayıcısı ile LinkedIn sunucusu arasında eklenti aracılığıyla doğrudan bir bağlantı kurulur. Bu, LinkedIn’in kullanıcıların bu web sitesini ziyaret ettiği bilgisini (ör. kullanılan IP adresi) almasını ve bu verilerin sizin LinkedIn Hesabınızla ilişkilendirilmesini sağlar. Bu web sitesinin operatörleri olarak, LinkedIn’e aktarılan verilerin içeriğiyle ilgili ve LinkedIn’in bu verileri nasıl kullandığıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığımızı berlirtiriz. Daha ayrıntılı bilgi için http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinde LinkedIn’in gizlilik politikasına bakın.

Eğer bir kullanıcı LinkedIn’in, bu web sitesini ziyareti ile LinkedIn kullanıcı hesabını ilişkilendirmesini istemiyorsa, kullanıcının önce LinkedIn hesabından çıkış yapması gereklidir.

Google Haritalar’ın kullanımıyla ilgili gizlilik politikası

Bu web sitesi Google Inc’ten Google Haritalar’ı kullanmaktadır. Kullanıcı bu web sitesini kullanarak Google Inc, onun temsilcileri ve üçüncü şahıslar tarafından otomatik olarak toplanan verilerin toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul eder. Google Haritalar’ın kullanım şartları şu adreste bulunabilir: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html

Typekit yazı tipleri

Şirket, portal aracılığıyla Typekit’ten harici yazı tipleri gömer. Typkekit, Adobe tarafından sunulan bir hizmettir (bundan sonra "Adobe” olarak adlandırılacaktır). Bu web yazı tipleri (ABD’deki) bir Adobe sunucusundan çağrılarak gömülür. Sahip olduğumuz bilgiye göre, en azından web sitemizi ziyaret edenlerin terminal ekipmanlarının tarayıcısının IP adresi Adobe tarafından saklanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.adobe.com/privacy/typekit.html adresinden Typekit’in gizlilik politikasına bakın.

myfonts.com’dan bir web fontu kullanmak

Bu Portal, MyFonts Inc.'in bir font hizmeti olan "myfonts.com" adresinden web fontları kullanmaktadır. Bu sebeple, MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, ABD (bundan sonra “MyFonts” olarak adlandırılacaktır) yazı kodu portalımıza yüklenmiştir. EğerJavaScript tarayıcınızda etkinleştirildiyse ve herhangi bir JavaScript engelleyicisi yüklü değilse, tarayıcınız MyFonts’a kişisel verilerinizi aktarabilir. MyFonts tarafından hangi verilerin alınan verilerle bağlandığını ve bu verilerin hangi amaçla MyFonts tarafından kullanıldığını bilmiyoruz. MyFonts’un JavaScript kodunun tamamen çalıştırılmasını önlemek için bir JavaScript engelleyici (ör. www.noscript.net) kurabilirsiniz. MyFonts’un gizlilik politikası hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip edin:

https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.

Teknik güvenlik

Şirket, kullanıcının gizliliğini korumayı taahhüt eder ve bize emanet edilen verileri korumak için sürekli olarak teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini günceller. Bu önlemler izinsiz erişimi, yasa dışı silmeyi veya manipülasyonu önlemek ve aynı zamanda verilerin yanlışlıkla kayıp olmasına engel olmak amacıyla alınır. 

Kişisel verilerinizin kontrolü

Kullanıcılar, kişisel verilerinin depolanması konusunda verdikleri onayı herhangi bir zamanda yazılı veya elektronik ortamda iptal edebilir. Buna ek olarak, kullanıcılar gönüllü olarak sundukları verilerin Portal tarafından toplanması ve depolanmasına ilişkin verdikleri onayı herhangi bir zamanda iptal edebilirler. Kullanıcılar ayrıca kişisel verilerinin doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesine istedikleri zaman ücretsiz olarak itiraz edebilirler. Posta adresi :

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belçika
Alternatif olarak kullanıcılar Şirket’e bir e-posta gönderebilir:
privacyoffice@driv.com

Kullanıcı verilerinin depolanması ve işlenmesine ilişkin iptal durumunda Şirket bazı hizmetleri sunamayabilir.

Ayrıca, kullanıcılar kendi düzenleyici makamlarına şikâyette bulunabilir. Ulusal veri koruma yetkilisi Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı’dır, www.kvkk.gov.tr

Erişim hakkı

Kullanıcının talebi üzerine Şirket, bahsi geçen kullanıcının hangi kişisel verilerinin depolandığını ve depolanıp depolanmadığını size ücretsiz olarak memnuniyetle bildirir. Şirket, doğru olmayan verileri fark eder etmez düzeltecektir. Erişim ve düzeltme haklarınızı kullanmak için lütfen bir önceki bölümde bahsedilen adres üzerinden Şirket ile iletişime geçin.

Gizlilik politikasında yapılan değişiklikler

Şirket, Kullanım Şartları ve Koşullarında ve bu Gizlilik Politikasında da uygun gördüğü hallerde zaman zaman revize yapma veya değişiklikte bulunma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, düzenlendikten sonra geçerli olan Gizlilik Politikası da dâhil olmak üzere güncellenen Şartlar ve Koşullar için Şirket’in web sitesini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Şirket’in web sitesini kullanmaya devam ederek kullanıcı, revize edilen veya değişiklik yapılan Şartlar ve Koşullara ve/veya revize edilen veya değişiklik yapılan Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul eder.

İletişim

Herhangi bir sorunuz varsa veya veri toplamayla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin:

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.

Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belçika
Faks: +32 3450 8015

İDARE

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium
İdari Müdürler: Helene Debard, Edoardo Savio
Ticaret Sicil Mahkemesi: Antwerp Yerel Mahkemesi
Sicil No: BE 0452.101.063
KDV Kimlik No: BE 0452.101.063

 

Federal-Mogul Motorparts Privacy Shield Statement 


To view Federal-Mogul Motorparts´ Privacy Shield Statement please click the link below:
www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html