Dil Seçimini Yapın

Fren balataları ve diskleri Arıza Tespit Çizelgesi

PDF'i İndir

Sıyrılmış yüzey

trouble-tracers-cv-scoredsurface
Görünümü

Sıyrılmış yüzeye sahip disk.

nedeni

Disk için çok sert sürtünme malzemesi bulunan balatalar ya da çok fazla aşınmış disklere takılan yeni balatalar.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında etkilenen aks üzerinde olası dengesizlik.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
  Gerekirse, diski değiştirin.
 • Kullanılan yedek parçaların kalitesini kontrol edin.

 

mavi çizgiler

trouble-tracers-cv-bluestripes
Görünümü

Disk yüzeyinde, aşırı ısınmadan dolayı fiziki değişikliği gösteren mavi çizgiler.

nedeni

Frenlerin uzun süre aşırı kullanımı ya da yokuş aşağı uygun olmayan frenleme.

etkisi

Temas yüzeyinde bozulmaya ve çatlaklara neden olabilecek fren diski aşırı ısınması.

çözüm
 • Zorunlu fren diski ve balata değişimi.
 • Değiştirme işlemi sonrasında ilk 250 km boyunca, yeni takılan bileşenlerin uygun şekilde alışmasını sağlamak için ani frenlerden kaçınılmalıdır.

 

dereceli çatlama

trouble-tracers-cv-degreecrack
Görünümü

Disk yüzeyinde 1. ve 2. derece çatlak var.

nedeni

İz özelliklerinden ya da taşınan yükten dolayı aşırı fren kullanımı.

etkisi

Özellikle 2. derece çatlakla birlikte, beklenmedik olası mekanik disk bozulması.

çözüm
 • Çatlaklardan biri dış çaptan iç çapa doğru ilerlediğinde, özellikle 2. derece çatlak bulunan fren diskleri ve balataların zorunlu değişimi.
 • Fren kaliperleri kontrol edilmelidir.

 

kirlenmiş balata

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
Görünümü

Kirlenmiş balata sürtünme malzemesi.

nedeni

Yağlı maddeler ya da solventlerden dolayı kirlenme.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında olası dengesizlik.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Aks üzerinde diskleri kontrol edin.
 • Poyra ya da yakındaki diğer bileşenlerden olası sıvı kaçaklarını belirleyin.

 

camlaşmış balata

trouble-tracers-cv-glazedpad
Görünümü

Camlaşmış balata sürtünme malzemesi.

nedeni

Düşük hız ve düşük basınçlı fren uygulamaları gibi, frenlere uygulanan son derece hafif basınçlar.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında tipik ses (ciyaklama).

çözüm
 • Camlaşma aşırı düzeyde değilse, bir süre orta/sert fren uygulamaları ile yüzeyi revizyona tabi tutabilirsiniz. aksi halde balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.

ayrılmış sürtünme malzemesi

trouble-tracers-cv-detachedfriction
Görünümü

Ayrılmış sürtünme malzemesi.

nedeni

Uygun olmayan parça seçimi ile birlikte, olası aşırı yük ya da ağır frenleme.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında tipik ses (ciyaklama).

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • İkaz fişi bulunsa da, balata durumunun fren kontrolü için her servis ziyaretinde ve/veya altı ayda bir kontrol edilmesi gerekir.

Dengesiz aşınma (fren balatası)

trouble-tracers-cv-unevenwear
Görünümü

Dengesiz fren balatası aşınması.

nedeni

Kaliperlerden biri sıkışmış ya da serbest konuma uygun şekilde dönmüyor.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında söz konusu aks üzerinde olası dengesizlik.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Fren kaliperleri kontrol edilmelidir.

 

metal sürtünmesi

trouble-tracers-cv-metalfriction
Görünümü

Sürtünme yüzeyinde metal tutma söz konusudur.

nedeni

Islak koşullarda fren pabucu ile disk arasında oluşan yüksek sıcaklık.

etkisi

Frenleme sırasında tipik metal sürtünme sesi ile birlikte etkilenen fren diskinde aşınma.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

 

yüzey çatlakları

trouble-tracers-cv-surfacecracks
Görünümü

Yüzey çatlakları bulunan balata.

nedeni

Aşırı yük ya da yüksek sürtünme malzemesi sıcaklığı.

etkisi

Frenleme performansında azalmaya neden olacak şekilde olası sürtünme malzemesi ayrılması.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Kaliperin doğru şekilde çalıştığını kontrol edin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

fazla aşınmış

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
Görünümü

Aşırı derecede aşınmış diskler ve balatalar.

nedeni

Sürtünme malzemesinde kum, çamur ya da topraktan dolayı olası kirlenme ya da kaliper dişlisinin tamamen geri dönmemesi.

etkisi

Aşınma göstergesi bulunmayan balatada hasara neden olacak şekilde, bir ya da birden fazla balatada aşırı derecede aşınma.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

dengesiz aşınma (balata aksı)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
Görünümü

Aynı aks üzerinde dengesiz aşınma bulunan balatalar.

nedeni

Aynı aks üzerinde kaliperlerden birinin doğru şekilde geri dönmemesi.

etkisi

Söz konusu aks dümenleme aksı ise, bu arıza fren pedalı serbest bırakılırken aracın stabilitesinin bozulmasına neden olabilir.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Kaliperin uygun şekilde çalıştığını kontrol edin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

Kenarların Ufalanması

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
Görünümü

Balatadaki düzensiz aşınma izi

nedeni

Fren kalipere sıkışarak balata sıcaklığı aşırı yüksek olan fren balatasının diskle temas halinde kalmasına neden olur

etkisi

Balata yüzeyinde camlaşma meydana gelerek fren performansında azalma meydana gelir

çözüm
 • Kaliper sıkışmasının nedenini araştırın
 • Kalipere bakım yapın
 • Fren balatası takımını değiştirin

 

Sıyrılmış yüzey

trouble-tracers-cv-scoredsurface
Görünümü

Sıyrılmış yüzeye sahip disk.

nedeni

Disk için çok sert sürtünme malzemesi bulunan balatalar ya da çok fazla aşınmış disklere takılan yeni balatalar.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında etkilenen aks üzerinde olası dengesizlik.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
  Gerekirse, diski değiştirin.
 • Kullanılan yedek parçaların kalitesini kontrol edin.

 

mavi çizgiler

trouble-tracers-cv-bluestripes
Görünümü

Disk yüzeyinde, aşırı ısınmadan dolayı fiziki değişikliği gösteren mavi çizgiler.

nedeni

Frenlerin uzun süre aşırı kullanımı ya da yokuş aşağı uygun olmayan frenleme.

etkisi

Temas yüzeyinde bozulmaya ve çatlaklara neden olabilecek fren diski aşırı ısınması.

çözüm
 • Zorunlu fren diski ve balata değişimi.
 • Değiştirme işlemi sonrasında ilk 250 km boyunca, yeni takılan bileşenlerin uygun şekilde alışmasını sağlamak için ani frenlerden kaçınılmalıdır.

 

dereceli çatlama

trouble-tracers-cv-degreecrack
Görünümü

Disk yüzeyinde 1. ve 2. derece çatlak var.

nedeni

İz özelliklerinden ya da taşınan yükten dolayı aşırı fren kullanımı.

etkisi

Özellikle 2. derece çatlakla birlikte, beklenmedik olası mekanik disk bozulması.

çözüm
 • Çatlaklardan biri dış çaptan iç çapa doğru ilerlediğinde, özellikle 2. derece çatlak bulunan fren diskleri ve balataların zorunlu değişimi.
 • Fren kaliperleri kontrol edilmelidir.

 

kirlenmiş balata

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
Görünümü

Kirlenmiş balata sürtünme malzemesi.

nedeni

Yağlı maddeler ya da solventlerden dolayı kirlenme.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında olası dengesizlik.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Aks üzerinde diskleri kontrol edin.
 • Poyra ya da yakındaki diğer bileşenlerden olası sıvı kaçaklarını belirleyin.

 

camlaşmış balata

trouble-tracers-cv-glazedpad
Görünümü

Camlaşmış balata sürtünme malzemesi.

nedeni

Düşük hız ve düşük basınçlı fren uygulamaları gibi, frenlere uygulanan son derece hafif basınçlar.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında tipik ses (ciyaklama).

çözüm
 • Camlaşma aşırı düzeyde değilse, bir süre orta/sert fren uygulamaları ile yüzeyi revizyona tabi tutabilirsiniz. aksi halde balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.

ayrılmış sürtünme malzemesi

trouble-tracers-cv-detachedfriction
Görünümü

Ayrılmış sürtünme malzemesi.

nedeni

Uygun olmayan parça seçimi ile birlikte, olası aşırı yük ya da ağır frenleme.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında tipik ses (ciyaklama).

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • İkaz fişi bulunsa da, balata durumunun fren kontrolü için her servis ziyaretinde ve/veya altı ayda bir kontrol edilmesi gerekir.

Dengesiz aşınma (fren balatası)

trouble-tracers-cv-unevenwear
Görünümü

Dengesiz fren balatası aşınması.

nedeni

Kaliperlerden biri sıkışmış ya da serbest konuma uygun şekilde dönmüyor.

etkisi

Frenleme performansında azalma ve frenleme sırasında söz konusu aks üzerinde olası dengesizlik.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Fren kaliperleri kontrol edilmelidir.

 

metal sürtünmesi

trouble-tracers-cv-metalfriction
Görünümü

Sürtünme yüzeyinde metal tutma söz konusudur.

nedeni

Islak koşullarda fren pabucu ile disk arasında oluşan yüksek sıcaklık.

etkisi

Frenleme sırasında tipik metal sürtünme sesi ile birlikte etkilenen fren diskinde aşınma.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

 

yüzey çatlakları

trouble-tracers-cv-surfacecracks
Görünümü

Yüzey çatlakları bulunan balata.

nedeni

Aşırı yük ya da yüksek sürtünme malzemesi sıcaklığı.

etkisi

Frenleme performansında azalmaya neden olacak şekilde olası sürtünme malzemesi ayrılması.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Kaliperin doğru şekilde çalıştığını kontrol edin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

fazla aşınmış

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
Görünümü

Aşırı derecede aşınmış diskler ve balatalar.

nedeni

Sürtünme malzemesinde kum, çamur ya da topraktan dolayı olası kirlenme ya da kaliper dişlisinin tamamen geri dönmemesi.

etkisi

Aşınma göstergesi bulunmayan balatada hasara neden olacak şekilde, bir ya da birden fazla balatada aşırı derecede aşınma.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

dengesiz aşınma (balata aksı)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
Görünümü

Aynı aks üzerinde dengesiz aşınma bulunan balatalar.

nedeni

Aynı aks üzerinde kaliperlerden birinin doğru şekilde geri dönmemesi.

etkisi

Söz konusu aks dümenleme aksı ise, bu arıza fren pedalı serbest bırakılırken aracın stabilitesinin bozulmasına neden olabilir.

çözüm
 • Balataları değiştirin.
 • Kaliperin uygun şekilde çalıştığını kontrol edin.
 • Diskin durumunu ve minimum kalınlığı kontrol edin.
 • Gerekirse, aks üzerindeki her iki diski değiştirin.

Kenarların Ufalanması

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
Görünümü

Balatadaki düzensiz aşınma izi

nedeni

Fren kalipere sıkışarak balata sıcaklığı aşırı yüksek olan fren balatasının diskle temas halinde kalmasına neden olur

etkisi

Balata yüzeyinde camlaşma meydana gelerek fren performansında azalma meydana gelir

çözüm
 • Kaliper sıkışmasının nedenini araştırın
 • Kalipere bakım yapın
 • Fren balatası takımını değiştirin

 

Tüm Bulgulara Geri Dön